Maatwerk

Voorafgaand aan de training vindt een voorbereidingsgesprek met de manager plaats om zoveel mogelijk maatwerk te bieden binnen een thema. 
Alle trainingen gaan uit van de volgende cyclus;


Omdat de trainingen dezelfde basisopzet hebben, is het tevens mogelijk om een gecombineerd pakket samen te stellen.

Kosten incompany training

 • Uitgebreide voorbereiding met leidinggevende 
 • In company training van 5 dagdelen (op maat met format en werkplan) 
 • Coaching on the job van de jongerenwerkers in 2 verschillende dagdelen
 • Pitchen voor opdrachtgever
 • Coaching van teammanager in methode

Kosten voor max 15 deelnemers: € 4985,-. ( excl. BTW en reiskosten)

Kosten blended learning ambulant jongerenwerk online/offline

* 5 sessies on- en offline
* max 12 deelnemers
* € 295,- per deelnemer

Het aanbod
Het trainingspakket is vooral gericht op de praktijk, want daar gebeurt het! De trainers zijn zelf dagelijks op straat en weten uit ervaring wat werkt. Het meest effectief is deze training als wij deze binnen uw organisatie aan het team van jongerenwerkers geven (max 15 deelnemers). 

Samen aan de slag
Hoe kom je vanuit contact met de jongere tot een analyse? Wat doe je vervolgens? Welk aanbod past hierbij? Betrek je daar de netwerkpartners bij, en hoe?
We gaan met onze uitgebreide praktijkervaring en de basiswaarden van het jongerenwerk aan de slag om de jongerenwerkers te begeleiden naar een plan dat werkt in de praktijk. Met dit plan is het team van jongerenwerkers in samenwerking met de teammanager in staat om de opdrachtgever(s) in het kader van de transities te overtuigen van de noodzaak en meerwaarde. 

Hoe doen we dat?
Tijdens de trainingen putten we uit een groot scala aan interactieve werkvormen, die tevens bruikbaar zijn voor je eigen praktijk. We laten de deelnemers kennismaken met interventies van het jongerenwerk, die wetenschappelijk onderbouwd zijn en in de praktijk werken.  

Wat levert de training op?     

 • Jongerenwerkers hebben na de training kennis gemaakt met de meest recente methodes, werkvormen en inzichten, waardoor ze verdieping en focus kunnen aanbrengen in hun werk.
 • Jongerenwerkers kunnen hun werk met trots uitleggen, weten welke positie zij innemen in het netwerk en koppelen hun werk aan de opdracht in het kader van de transities.


Neveneffect

 • Teambuilding. 
 • Het team kan elkaar onderling ondersteunen en heeft daar ook tools voor (formats, registratie). 


De trainingen krijgen een extra meerwaarde door:

 • Coaching on the job van ervaren jongerenwerkers.
 • Training met een directe meerwaarde voor de dagelijkse praktijk.
 • Co-creëren met een opdrachtgever en netwerkpartners rondom deze thema’s.
 • Parallel begeleidingstraject voor de teammanager, om na de training zijn team verder te begeleiden in deze werkwijze.