Inclusief Jongerenwerk (werken met LVB, nieuwkomers en andere risicogroepen)

LVB-ers en nieuwkomers zijn risicogroepen. Tijdens de tienerleeftijd gaat steeds meer opvallen dat deze jongeren buiten de boot vallen. Deze jongeren komen we tegen op alle vindplaatsen (straat, school en jongerencentrum). De opdracht van het jongerenwerk om een inclusief pedagogisch klimaat te realiseren, waarin voor iedereen plaats is en verbinding ontstaat naar de buurt, school en arbeid is nergens zo duidelijk als voor deze doelgroep.  In deze training van 5 dagdelen starten we bij de doelgroep in uw werkgebied. We maken een analyse van de groep op basis van inclusie. We geven de jongerenwerkers werkvormen mee om deze jongeren in de reguliere activiteiten te laten meedraaien en werkvormen voor een specifiek aanbod. En we besteden aandacht aan :” Hoe maak je de brug van specifiek aanbod naar LVB-ers doen mee in regulier aanbod” .
In de huiswerkopdracht voeren jongerenwerkers (onder begeleiding van coaches on the job) de werkvormen uit en onderzoeken we de mogelijkheden om samen te werken met een praktijkschool.

In de laatste 2 dagdelen maken we op basis van onze huiswerkopdracht een plan hoe de mogelijkheid van inclusie verder uit te breiden en hoe dit te presenteren aan je opdrachtgever. In deze training komt de positionering van het jongerenwerk in het kader van de transities nadrukkelijk aan de orde.   

Leeruitkomsten deelnemers:
• Methodische aanpak jongeren met LVB/nieuwkomers in het jongerenwerk.
• Nieuwe werkvormen voor contact maken en interventies.
• Groeps- en individuele analyses kunnen maken van de LVB en nieuwkomers
  doelgroep in eigen gemeente.
• Relatie kunnen leggen tussen jongeren met LVB/nieuwkomers en (in)formele
 netwerk, thuis en school.
• Resultaten jw in eigen gemeente kunnen benoemen en presenteren aan
  opdrachtgever

Praktisch

* 5 dagdelen teamtraining op locatie, waarvan 2 dagdelen on the job.
* Aanvullende sessies met management om tools toe te lichten.
* Werkmap met alle tools.
* Max. 15 deelnemers.
* 48 punten registerplein.
* €4985,- (excl. BTW en reiskosten).