Jongerenwerk  en individuele coaching /straathoekwerk

Individuele begeleiding kan een onderdeel zijn van het groepsgerichte werk, maar  kan ook plaats vinden in aparte projecten op straat, in het jongerencentrum en op school. In onze visie verschilt individuele coaching binnen het jongerenwerk van geïndiceerde individuele trajecten en schoolmaatschappelijk werk, omdat deze altijd plaats vindt vanuit een betekenisvolle relaties en  in de leefwereld van jongeren. Bovendien zoekt het jongerenwerk oplossingen in de context, vanuit talent en in het gewone leven. Individuele coaching is dan ook het meest effectief als er verbinding is met collectieve arrangementen in de preventieladder.  We besteden aandacht aan beide vormen van individuele begeleiding en na dagdeel 1 maken we een keus voor een van beide vormen. Vervolgens maken we een analyse van de jongeren in uw werkgebied; de problematiek en de kansen, bieden een scala aan werkvormen en interventies aan om er 1 of 2 verder uit diepen. We coachen de jongerenwerkers  on the job bij het uitvoeren van deze interventie en vooral bij het verbinden met collectieve arrangementen. Na 5 dagdelen pitchen de jongerenwerkers hun plan bij de opdrachtgever, waarbij positionering in het kader van de transities een belangrijk onderdeel is. 

Leeruitkomsten deelnemers:  
• Methodische aanpak individuele coaching in het jongerenwerk.
• Nieuwe werkvormen voor contact maken en interventies.
• Analyse en plan van aanpak voor werken met individuen.
* Verbinding met het groepswerk.
• Methodes voor versterken van het informele netwerk.
• AVG en registratie.
• Effecten jongerencoaching i.r.t. trajecten in de zorg.

Praktisch:

* 5 dagdelen teamtraining op locatie, waarvan 2 dagdelen on the job.
* Aanvullende sessies met management om tools toe te lichten.
* Werkmap met alle tools.
* Max. 15 deelnemers.
* 48 punten registerplein.
* €4985,- (excl. BTW en reiskosten).