Jongerenwerk met vindplaats school

Deze training gaat over hoe de basisprincipes van het jongerenwerk in de context van de school van grote meerwaarde zijn. Jongerenwerk op school, kan vanuit de wijk verbinding makend met het VO en kan ook vanuit de school plaats vinden. De meerwaarde zit in de individuele begeleiding en het groepswerk vanuit de principes van jongerenwerk. Deze training leert het team  in 5 dagdelen de basis van jongerenwerk op school, waarbij de focus ligt op de jongere in zijn context. We maken een scan van de thematiek die speelt op de school in jouw eigen werkgebied en  welke individuele en groepsdynamische interventies daar als jongerenwerker passend op zijn. We besteden aandacht aan het verschil in cultuur op school en op straat en hoe daarmee om te gaan; hoe de principes van het jongerenwerk nauw kunnen aansluiten bij de pedagogische opdracht vanuit het onderwijs. We gaan met de jongerenwerkers mee naar school voor de analyse en begeleiden  on the job bij het uitvoeren van een interventie. Het eindproduct is de basis voor een werkplan van jw op school. Ook in deze training zit een stevige huiswerkopdracht en coaching on the job.

Leeruitkomsten deelnemers:
• Positionering van het jongerenwerk in relatie tot de school 
• Kansen en uitdagingen van de jongerenwerker binnen de schoolcontext
• Verschillende methodieken, werkvormen en werkwijzen jongerenwerk op school
• Groeps- en individuele analyses maken
• Nieuwe groeps- en individuele interventies
• Relatie kunnen leggen tussen leefwerelden thuis, school, buurt
• Resultaten jw in op school en kunnen benoemen en presenteren aan opdrachtgever


Praktisch:

* 5 dagdelen teamtraining op locatie, waarvan 2 dagdelen on the job
* aanvullende sessies met management om tools toe te lichten
* werkmap met alle tools
* max. 15 deelnemers
* 48 punten registerplein
* €4985,- (excl. BTW en reiskosten)