Jongerenwerk op straat en in het jongerencentrum

Jongerenwerk op straat en in het jongerencentrum.

Deze training geeft je als jongerenwerk-team een werkwijze en tools om op straat en in het jongerencentrum maximaal het verschil te maken voor jongeren en hun omgeving.
We gaan mee de straat op, gaan met je online of naar het jongerencentrum  om op een professionele wijze contact te maken, een betekenisvolle relatie op te bouwen, groepsanalyses te maken; en  je te omringen met een goed netwerk om vervolgens , ontwikkelingsgericht te werken en in te spelen op de problematiek die je tegenkomt online en offline.
De training richt zich op methodieken in het jongerenwerk, maar ook op allerlei werkvormen om online/offline op een professionele wijze jongeren te begeleiden en op te laten groeien talentvolle volwassenen die optimaal meedoen. Bovenal gaat deze training uit van jouw werkgebied en hoe je je daar het beste kan positioneren om het verschil te maken voor jouw jongeren. 

Nadat we de groepen in jouw werkgebied in kaart hebben gebracht ondersteunen we je in het realiseren van de door jouw  gewenste interventie. De training sluit af met een pitch, waardoor je leert hoe je de effecten van je werk kunt presenteren aan je  opdrachtgever. Er zit een stevige praktijk-opdracht in deze training. Dat  levert  de basis van een werkplan op. Coaching on the job is een vast onderdeel van deze training.

Leeruitkomsten:
- Je krijgt inzicht in de fasering van het jongerenwerk. 

- Je bent in staat om talent- en kans gericht te werken.

- Je bent in staat om op basis van de QuickScan en analyse een plan van aanpak te maken. 

- Je krijgt nieuwe interventies tot je beschikking. 

- Je bent in staat om i.s.m. het (in)formele netwerk een interventie uit te voeren. 

- Je bent in staat om de effecten van je werk zichtbaar te maken.  
- Je krijgt tools voor het positioneren van het jongerenwerk in het lokale netwerk. 


Praktisch

* 5 dagdelen teamtraining op locatie, waarvan 2 dagdelen on the job.
* Aanvullende sessies met management om tools toe te lichten.
* Werkmap met alle tools.
* Max. 15 deelnemers.
* 48 punten registerplein.
* €4985,- (excl. BTW en reiskosten).