Trainers

Molly Dost


Eigenaar van Talentenjacht!, manager, projectleider en innovator in het sociaal domein. Molly heeft 30 jaar ervaring in het jongerenwerk. Zij heeft  expertise in present werken, gebiedsgericht werken, complexe overlastsituaties en methodieken in het jongerenwerk. 
Op zoek naar een projectleider of manager, kijk dan ook eens op 'Molly in de Buurt'. 

Melvin Dijkema


Melvin werkt al 14 jaar als jongerenwerker op straat, en op school. Zijn expertise is het begeleiden van LVB'ers en social media. Hij is trainer groepsprocessen en specialist in groepsdynamisch werken. 

Geertje Kleine Schaars

Geertje is senior jongerenwerker, projectleider en innovator in het sociaal domein. Zij heeft expertise  op het gebied van individuele begeleiding, jongerenwerk op school en sociale activering. Geertje heeft meer dan 10 jaar ervaring als jeugdzorgprofessional en 5 jaar in het jongerenwerk. Op zoek naar een procesbegeleider of projectleider, kijk dan eens op 'Geer's Domein'. 

Inge Wichink Kruit


Inge werkt al meer dan 10 jaar als beleidsambtenaar bij de gemeente Deventer. Eerder op Jeugd, nu op Onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van LVB, preventie en zakelijk netwerken. Ook is zij gecertificeerd Innovator.