TALENTENJACHT!

Incompany trainingen en coaching-on-the-job voor jongerenwerk

Evaluatie 'de Straat of de Laptop?!' 


Deelnemers voelden zich na deelname allemaal zelfverzekerder over hun werk als jongerenwerker.

Deelnemers geven aan dat zij na de training meer praktische tips en tools hebben om hun werk uit te voeren.

Deelnemers gaven deze training gemiddeld een..

8,8

"De trainers hebben kennis van zaken! Deze trainers moeten behouden worden. De trainers sloten aan op waar de cursisten zaten, er is dus afgeweken van het oorspronkelijke plan wat erg fijn is geweest. De 1 op 1 sessies zijn een mooie aanvulling!"

Deelnemer 'De Straat of de Laptop?!' 
Juli 2020

"De pitch vond ik een mooie afsluiting van de training en moet wat mij betreft behouden worden. Op die manier leer je jezelf ook profileren als jongerenwerker. 

De afwisseling met de mentimeter vond ik ook een pluspunt. Daardoor werden er ervaringen uitgewisseld waar ik veel aan heb gehad. Persoonlijke aandacht naast de trainingen vond ik ook erg fijn!"

Deelnemer 'De Straat of de Laptop?!' 
Juli 2020

Jongerenwerk, de toekomst! 

Lange tijd heeft het jongerenwerk in de luwte gefunctioneerd, omdat elke organisatie en gemeente het op zijn eigen wijze vorm gaf. De laatste jaren is het jongerenwerk sterk in ontwikkeling. Enerzijds door alle ontwikkelingen in het sociaal domein, anderzijds doordat koepelorganisaties (NJI en Movisie, Sociaal werk Nederland) en ook onderwijsinstituten (Youth Spot van HvA) onderzoek hebben gedaan en allerlei werkzame interventies hebben geïnventariseerd.  

De transities en de ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs bieden enorm veel kansen voor het jongerenwerk; welzijn voorkomt zorg, van individueel naar collectief en van formeel naar informeel. En toch pakken jongerenwerk organisaties die positie vaak niet.
Wij, van Talentenjacht! denken dat het nu de tijd is om die kansen te pakken!

Talentenjacht! brengt enerzijds jarenlange ervaring in het zich ontwikkelende jongerenwerk en de wetenschappelijke onderbouwing samen in een praktisch trainingsaanbod (geaccrediteerd bij Registerplein) en een bruisende coachingspraktijk.

Bekijk hier de nieuwsbrief van oktober 2020!

Jongerenwerk en corona!
Jongerenwerkers passen zich verbazingwekkend snel aan aan de coronatijd. Dat moet ook wel, want als er een groep totaal digitaal gaat dan zijn het de jongeren wel! Het roept echter ook veel nieuwe vragen op: "zijn we nu ineens handhavers?", "hoe kan ik nu talentgericht werken?", "hoe ben ik een rolmodel in de digitale wereld?", "wat is de beste mix online/offline?", "Ben ik nog steeds een buurtwerker?".
Voor al deze vragen heeft Talentenjacht! een blended learning versie gemaakt: "Ambulant jongerenwerk, de Straat of de Laptop?". 

2 x per jaar online training " de straat of de laptop!"

Sinds de lockdown kun je je ook 2 x per jaar ( voorjaar en najaar) in schrijven voor een online training. In een verkorte training van  5 sessies van 2,5 uur nemen we je mee in een methode die loopt van contact naar interventie, zowel op straat als online als in de accommodatie, met allerlei werkvormen die je gelijk de volgende dag kunt toepassen. De training kost €395,- en je kunt je daarvoor inschrijven via het contactformulier.
Inmiddels mogen we ook weer offline team-trainingen geven binnen organisaties, met inachtneming van de RIVM maatregelen uiteraard. Gelukkig wordt daar goed gebruik van gemaakt! Voor de verschillende trainingen, zie 'aanbod'.  

Wie is Talentenjacht!?

Het team van coaches en trainers is een gezonde mix van jongerenwerkers en coaches, die nog dagelijks met jongeren werken, gecombineerd met professionals die werken als manager/projectleider/innovator/beleidsambtenaar. Samen hebben we een sterke visie op het jongerenwerk in het kader van de transities en staan te popelen om met bestaande jongerenwerkpraktijken te onderzoeken hoe het mogelijk is om nog meer het verschil te maken voor de jongeren.

Transities en jongerenwerk

Onderzoek van Youth Spot (2019) laat zien dat het jongerenwerk in relatie tot de transities grote meerwaarde heeft!


De inclusieve buurt of school

Een derde van de jongeren die deelneemt aan het jongerenwerk is kwetsbaar of risicovol. In de activiteiten van het jongerenwerk word je niet beoordeeld op je onmogelijkheden, maar op de manier waarop je mee kan doen en een waardevolle bijdrage kunt leveren.

Van formele netwerken naar informele steun en relaties in de buurt

Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die deelnemen aan het jongerenwerk omvangrijkere steun uit het sociale netwerk ontvangen, meer maatschappelijk participeren (waaronder vrijwilligerswerk), betere relationele vaardigheden  en een sterker gevoel van eigenwaarde hebben en meer zelfregie en een sterker toekomstperspectief ervaren.

Vroeger, sneller en lichtere hulp

Een derde van de jongeren die gebruik maakt van het jongerenwerk vindt via  het jongerenwerk  het jongerenloket, een dokter, hulpverlening of een wijkteam. Naast hulp vindt 40% van die jongeren via een jongerenwerker een (nieuwe) school, een stageplek of werk. Deze uitkomsten (Youth Spot, 2019) tonen onmiskenbaar aan dat het jongerenwerk jongeren de weg helpt te vinden naar verschillende vormen van hulp en bijdraagt aan maatschappelijke participatie van jongeren.


Stabiel houden van jongeren met zware problemen

Jongeren met zware problemen blijven stabiel in het jongerenwerk. Dit geldt voor jongeren die hulpmijdend zijn, jongeren die op wachtlijsten staan en jongeren die (specialistische) hulp krijgen. Onderzoek laat zien dat hun relationele vaardigheden, pro-sociaal gedrag, eigenwaarde, toekomstperspectief, zelfregie, sociaal netwerk en mate van participatie op niveau blijven in een periode van 16 maanden. Het jongerenwerk kent voor deze ondersteuning geen wachtlijst.